CE-märkning

Från och med 1/7-2013 är det obligatoriskt att upprätta prestandadeklaration och CE-märka byggprodukter. Anledningen till detta är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011, den sk Byggproduktförordningen (CPR).
Förutsättning för upprättandet av prestandadeklaration och CE-märkning är att byggprodukten omfattas av:
- en harmoniserad standard hEN (produktstandard) där övergångstiden gått ut
- eller en europeisk teknisk bedömning (ETA)
Syftet med prestandadeklaration och CE-märkning är att byggproduktens prestanda skall fastställas, bedömas och redovisas på ett inom EU/EES harmoniserat sätt.
Byggproduktförordningen syftar inte till att harmonisera ländernas krav på byggprodukter utan dessa krav bestäms av respektive land.
Köparen av en CE-märkt byggprodukt måste själv bedöma om redovisad prestanda motsvarar aktuell marknads byggregler.
I dagsläget finns två produktstandarder (hEN) som gäller för vissa av våra produkter.
- EN-14351-1:2006+A1:2010
Fönster och ytterdörrar utan egenskaper för brandmotstånd och/eller rökgasläckage.
- EN 13830:2003
Glasfasader (Curtain walling)
Följande av våra produkter omfattas av EN-14351-1:2006+A1:2010.
- Dörr SFB 2074, 2086, 2086SX 2086Plus/SXPlus, 2086Extreme/SXExtreme
- Dörr SP56500, 57000, 59000, 956500, 957000, 959000
- Skjutfönster SFB 2115, 2125, 2160 & 2195 Artline
- Fönster/Glaspartier SFB 1074/3074 & 1086/3086, 1086SX/3086SX
- Fönster/Glaspartier SP56500, 57000, 59000, 956500, 957000, 959000
- Takfönster SFB 5050
Följande av våra produkter omfattas av EN 13830:2003
- Fasad SFB 4150, 4150SX, 4150EF & 5050SG
- Fasad SP6000
Produkter som i dagsläget inte omfattas av en produktstandard (hEN) och där prestandadeklaration och CE-märkning INTE kan upprättas är:
- Brandklassade dörrar/glaspartier SFB 2050/3050, 2060/3060, 2074/3074 & 2086/3086
- Dörr SFB 2074 och SFB2086 med slagdörrsautomatik
- Rökgasklassade dörrar/glaspartier SFB 2074
- Interiöra dörrar/partier SFB 2050 & 2060
- Glastak SFB 5050
- Structural glazing fasad SFB 4150SSG
- Solavskärmning SFB 4550

 

Nyheter

17.06.02 Nytt projekt Aggarpsskolan Läs mer

17.02.10 Två nya projekt i Nyköping Läs mer

16.06.30 Ny Season-film Läs mer

16.05.12 Ny VD Läs mer

Alab i Trehörningsjö

Produktområden
Kvalitets & miljöarbetet
Vår produktion
Season - inglasning
Produktområden

GLASFASADER
GLASTAK
FÖNSTER
ENTRÉDÖRRAR
BRANDDÖRRAR
SÄKERHETSDÖRRAR
SKJUTDÖRRAR
INGLASNINGAR

Alab i Trehörningsjö

Kvalitets & miljöarbetet

Vår historia

1967
1967: Alab grundades av tre privatpersoner: Joannes Reynberg, Stig Pettersson och Per-Arne Eriksson. Man började att tillverka ett egenkonstruerat byggsystem i aluminium som döptes till "Alab Standard".
1971
1971: Alab flyttar in i nuvarande stålproduktionsverkstaden.
1980
1980: Tillverkning av Sapas byggsystem "Sapa Front" påbörjas i slutet av 70-talet. Det egna "Alab Standard" avvecklas under 1983.
1985
1985: Det egna oisolerade inglasningssystemet "Season" utvecklas för den privata marknaden.
1989
1989: Alab börjar tillverka stålpartier från Forster, detta görs i ett industrihus beläget 100 meter från Aluminiumfabriken. Efter några år gick vi över till Stålprofil som passade den nordiska marknaden bättre.
1990
1990: Alabs nya fabrik för aluminiumproduktion samt kontor invigs årsskiftet 1989/1990. I den gamla fabriken 70 meter bort flyttar hjälporganisationen "Hoppets Stjärna" in.
1990
1990: Datorer introduceras brett i verksamheten, affärssystemet Pyramid implementeras.
1991
1991:Alab köps av Midway Holding AB med säte i Malmö.
1994
1994: Alab förvärvar sin gamla fabrik av Hoppets Stjärna. Hit flyttar nu den expanderande stålproduktionen från industrihuset 100 meter bort samt Seasontillverkningen från de nya lokalerna där man blivit trångbodda.
1999
1999: Som en av de första aluminiumsystembyggarna i Sverige köper man ett bearbetningscentra.
2000
2000: Köper man en pulverlackanläggning för stål.
2006
2006: Bearbetningscentra nr 2 köps (i princip lik som nr 1).
2012
2012: Ett sexspindligt bearbetningscentra av transfertyp installeras (först i Norden!).
2012
2012: Vår största order någonsin produceras: "Landsdomaren i Lund", ordervärde ca 28 mkr.
Årsskiftet 2012/2013
2012/2013: Bearbetningscentra nr 2 flyttas till Stålbearbetningen (bland de första i Sverige med bearbetningscentra för stål).
2013
2013: Season Isolerat introduceras på marknaden
2017
Alab fyller 50år! 2017: Vision och målsättning: De båda fabrikerna är fulla med aktivitet, lagren har flyttats utanför fabrikshuskropparna. Alab sysselsätter närmare 60 personer och omsätter närmare 150 mkr.

Vår historia

1967: Alab grundades av tre privatpersoner: Joannes Reynberg, Stig Pettersson och Per-Arne Eriksson. Man började att tillverka ett egenkonstruerat byggsystem i aluminium som döptes till "Alab Standard".
1971: Alab flyttar in i nuvarande stålproduktionsverkstaden.
1985: Det egna oisolerade inglasningssystemet "Season" utvecklas för den privata marknaden.
1989: Alab börjar tillverka stålpartier från Forster, detta görs i ett industrihus beläget 100 meter från Aluminiumfabriken. Efter några år gick vi över till Stålprofil som passade den nordiska marknaden bättre.
1990: Alabs nya fabrik för aluminiumproduktion samt kontor invigs årsskiftet 1989/1990. I den gamla fabriken 70 meter bort flyttar hjälporganisationen "Hoppets Stjärna" in.
1990: Datorer introduceras brett i verksamheten, affärssystemet Pyramid implementeras.
1991:Alab köps av Midway Holding AB med säte i Malmö.
1994: Alab förvärvar sin gamla fabrik av Hoppets Stjärna. Hit flyttar nu den expanderande stålproduktionen från industrihuset 100 meter bort samt Seasontillverkningen från de nya lokalerna där man blivit trångbodda.
1999: Som en av de första aluminiumsystembyggarna i Sverige köper man ett bearbetningscentra.
2000: Köper man en pulverlackanläggning för stål.
2006: Bearbetningscentra nr 2 köps (i princip lik som nr 1).
2012: Ett sexspindligt bearbetningscentra av transfertyp installeras (först i Norden!).
2012: Vår största order någonsin produceras: "Landsdomaren i Lund", ordervärde ca 28 mkr.
2012/2013: Bearbetningscentra nr 2 flyttas till Stålbearbetningen (bland de första i Sverige med bearbetningscentra för stål).
2013: Season Isolerat introduceras på marknaden
Alab fyller 50år! 2017: Vision och målsättning: De båda fabrikerna är fulla med aktivitet, lagren har flyttats utanför fabrikshuskropparna. Alab sysselsätter närmare 60 personer och omsätter närmare 150 mkr.

Vår hembygd

Vår hembygd

Samarbetspartners