Vår historia

Historik 1967-2012

Alab grundades 1967 av Joannes Reynberg, Stig Pettersson och Per-Arne Eriksson, vilka hade konstruerat ett byggsystem för dörrar och fönster i aluminium. Grundarnas ekonomiska resurser var små men kontakter togs med dåvarande Trehörningsjö kommun för att få ekonomisk hjälp med etableringen. Lokaler ställdes till förfogande och vissa lån erhölls via kommunen.

 

Trots att produktionen var bra lyckades man inte driva företaget särskilt länge. Kapitalbrist uppstod snabbt och kommunen gick in och försökte driva företaget. Någon riktig säljkanal lyckades man aldrig finna och engagemanget i företaget blev betungande.

 

Örnsköldsviks kommun som genom inkorporering av Trehörningsjö kommun, övertog ansvaret för företaget 1971, lämnade i uppdrag till Helge Löfdahl att utreda förutsättningarna för Alabs framtid. Löfdahl sammanträffade efter marknadssonderingar med representanter för B-T Glas AB, dåvarande AB Ryd-Gruppen, Sundsvall. Ett ömsesidigt intresse fanns att sammankoppla glas och aluminium samtidigt fick man tillgång till marknadsandelar som var lämpliga.

Under hösten 1971 upprättades ett kontrakt om övertagande av Alabs verksamhet och det nuvarande bolaget bildades, nämligen Alab aluminiumsystem AB.

Från den tidpunkten fram t o m december 1980 drevs bolaget som ett helägt dotterbolag till B-T Glas AB, som 1978 ändrade namn till AB Ryd-Gruppen.

Under senare delen av 70-talet har ett visst samarbete skett mellan fyra företag, nämligen Alab aluminiumsystem, Lättmetallfasader, Ferm & Persson och Glaslindberg i Malmö. Någon fastare struktur har samarbetet emellertid inte haft. Under 1979 och 1980 fördjupades diskussionen mellan de tre förstnämnda företagen huruvida en utveckling av samarbetet var möjlig. Det framkom därvid så många positiva möjligheter att regelrätta förhandlingar inleddes under våren 1980. De tre inblandade företagen beslöt att gemensamt bilda ett nytt bolag Swedefront AB. Syftet var att Swedefront AB skulle köpa de tre företagen från respektive ägare.

 

Därmed skulle en större enhet bildas inom fasadbranschen.

För att möjliggöra ett samgående beslöts att varje bolag endast skulle innehålla den rörelse-drivande delen av sin verksamhet. Sålunda sålde Alab aluminiumsystem AB sin fastighet till AB Ryd-Gruppen.

 

1982 förvärvade Swedefront Götaverken aluminium som hade ett eget pressverk. När Alabs kontrakt med Sapa Front löpte ut i början på 1983 så aviserade Sapa att de inte hade något större intresse att förnya detta när Alab hade ett eget pressverk inom dåvarande Swedefront. Då de ansvariga inom Alab ansåg detta byggsystem föråldrat väcktes idén om att köpa loss Alab från Ryd-Gruppen för att trygga Alabs framtid och få fortsätta producera Sapa Front.

Våren 1983 köptes företaget av dåvarande VD Conny Hägglund, Ulf Jonsson och Bosse Nilsson från Trosa Glas. Örnsköldsviks kommun köpte lokalerna av Ryd-Gruppen och Alab jobbade vidare i samma lokaler som de då hyrde av Ö-viks kommun.

 

Alab hade en expansiv tillväxt under mitten av 80-talet. Ägarna såg att de stod inför ett vägval, företaget behövde investera i nya lokaler för att växa ytterligare men det var en stor risk att som privatpersoner satsa så mycket.

1986 såldes Alab till Prosparitas ett investmentbolag med kontor i Bromma.

1989 påbörjades byggandet av Alabs nya lokaler som var på andra sidan järnvägen i förhållande till de lokaler som hyrdes av Ö-viks kommun. Årsskiftet 1989/1990 flyttades verksamheten till de nya lokalerna som invigdes officiellt våren 1990.

1991 såldes hela investmentbolaget Prosparitas till Midway Holding i Malmö som är Alabs nuvarande ägare.

 

VERKSAMHETEN

Vid starten 1967 fram till slutet av 70-talet var produktionen helt inriktad på det egna profilsystemet Alab std. Under senare delen av 70-talet började produktionen övergå till Sapa Front-systemet och i början av 80-talet lades Alabs std system ned och produktionen övergick helt till Sapa Front.

1985 togs det första inglasningssystemet benämnt Season fram. Dagens inglasningssystem Season 2000 utvecklades under slutet av 80-talet och introducerades på allvar i samband med glasmässan 1990 i Sollentuna. Det fasta byggsystemet Season 5000 startades upp 1992. Därefter har både 2000 och 5000-systemet kompletterats och utvecklats vidare.

1989 togs beslut att Alab skulle börja tillverka stålpartier, en person började hösten -89 att prova sig fram vilket system som var passande. Våren -90 flyttades ståltillverkningen till ett industrihus som ägdes av kommunen. Då var tre personer engagerade i ståltillverkningen.

Hösten -94 togs beslut att förvärva våra gamla lokaler som då ägdes av hjälporganisationen Hoppets Stjärna. Årsskiftet 1994/1995 flyttades season och ståltillverkningen till de nyinköpta lokalerna.

November 1994 förvärvade Alab konkursboet Swedefront i Virserum. Företaget Nya Swedefront drevs vidare som ett fristående dotterbolag med reducerad personalstyrka.

 

Hösten 1995 beslutades att avveckla produktionen i Virserum. Produktionen av Svitral fönsterband och takluckor flyttades upp till Alab.

Alab har beslutat att vidareutveckla fönsterbands- och röklucksprodukterna under namnet Swedefront SW 80 och SWR 80.

1999 investerade Alab som en av de första svenska tillverkarna i ett bearbetningscentra för aluminium. Modell Comet från italienska Emmegi.

2000 investerade Alab i en pulverlackanläggning för stål. Leverantör är danska Stålassistance.

Samtidigt gjordes genomgripande layoutförändringar i stålproduktion.

I början på 2000-talet börjar vi möta konkurrens från lågprisländer, främst från Baltikum.

2001 omsatte Alab för första gången över 100 miljoner.

2001 investerade Alab i en blästerhall inropad på en auktion i Norrköping där den demonterades för att sedan återuppbyggas i Trehörningsjö.(Annonsen fanns i Tidningen Land som slumpmässigt inhandlades på Konsum)

2006 investerade Alab i ytterligare ett bearbetningscentra för aluminiumproduktion. Modell Comet som den första.

Samtidigt gjordes genomgripande layoutförändringar i hela aluminiumproduktion som bl.a fick en egen port för utleveranser. Detta plus alla övriga åtgärder förkortade produktionsflödet avsevärt.

2007 startar utvärdering av bearbetningscentra för aluminium som både kapar och bearbetar utan mellanhantering. Projektet drevs under namnet ”nästa generations maskin”.

2008 startar förberedelser för att implementera ”nästa generations maskin” i aluminiumproduktion. Dessa förberedelser innehåller bl.a byggnad av intransportsluss för profilkorgar, lagertält för mellanlagring av objektprofiler samt demontering av Cubinoster lagerverk(160 korgar).

2010 effektiviseras ytterligare hanteringen i stålproduktionen vilket bl.a mynnar ut i en egen port för utleveranser.

2012 i maj fattas beslut om investering i nästa generations bearbetningscentra för aluminiumproduktion. Valet föll på modell Quadra från italienska Emmegi. Alab blir först i Sverige med en sådan maskin.

Maskinen installeras i oktober månad.

2012 i augusti visar testkörning av stålprofiler att utvecklingen nu möjliggör att bearbeta även stålprofiler i Comet bearbetningscentra. Därmed flyttas den ena begagnade BC från aluminium till stål. Igångkörning på stål sker i november.

2012 levereras också företagets hittills största order Landsdomaren till Lund. Ordern till ett värde på 28 miljoner består av både aluminium och stål.

Summan av händelser på Alab 2012 föranledde Örnsköldsviks Allehanda att skriva en stor positiv artikel(3 helsidor) om företagets satsningar i Trehörningsjö. Artikeln omfattar hela första sidan samt hela mittuppslaget.

Nyheter

17.06.02 Nytt projekt Aggarpsskolan Läs mer

17.02.10 Två nya projekt i Nyköping Läs mer

16.06.30 Ny Season-film Läs mer

16.05.12 Ny VD Läs mer

Alab i Trehörningsjö

Produktområden
Kvalitets & miljöarbetet
Vår produktion
Season - inglasning
Produktområden

GLASFASADER
GLASTAK
FÖNSTER
ENTRÉDÖRRAR
BRANDDÖRRAR
SÄKERHETSDÖRRAR
SKJUTDÖRRAR
INGLASNINGAR

Alab i Trehörningsjö

Kvalitets & miljöarbetet

Vår historia

1967
1967: Alab grundades av tre privatpersoner: Joannes Reynberg, Stig Pettersson och Per-Arne Eriksson. Man började att tillverka ett egenkonstruerat byggsystem i aluminium som döptes till "Alab Standard".
1971
1971: Alab flyttar in i nuvarande stålproduktionsverkstaden.
1980
1980: Tillverkning av Sapas byggsystem "Sapa Front" påbörjas i slutet av 70-talet. Det egna "Alab Standard" avvecklas under 1983.
1985
1985: Det egna oisolerade inglasningssystemet "Season" utvecklas för den privata marknaden.
1989
1989: Alab börjar tillverka stålpartier från Forster, detta görs i ett industrihus beläget 100 meter från Aluminiumfabriken. Efter några år gick vi över till Stålprofil som passade den nordiska marknaden bättre.
1990
1990: Alabs nya fabrik för aluminiumproduktion samt kontor invigs årsskiftet 1989/1990. I den gamla fabriken 70 meter bort flyttar hjälporganisationen "Hoppets Stjärna" in.
1990
1990: Datorer introduceras brett i verksamheten, affärssystemet Pyramid implementeras.
1991
1991:Alab köps av Midway Holding AB med säte i Malmö.
1994
1994: Alab förvärvar sin gamla fabrik av Hoppets Stjärna. Hit flyttar nu den expanderande stålproduktionen från industrihuset 100 meter bort samt Seasontillverkningen från de nya lokalerna där man blivit trångbodda.
1999
1999: Som en av de första aluminiumsystembyggarna i Sverige köper man ett bearbetningscentra.
2000
2000: Köper man en pulverlackanläggning för stål.
2006
2006: Bearbetningscentra nr 2 köps (i princip lik som nr 1).
2012
2012: Ett sexspindligt bearbetningscentra av transfertyp installeras (först i Norden!).
2012
2012: Vår största order någonsin produceras: "Landsdomaren i Lund", ordervärde ca 28 mkr.
Årsskiftet 2012/2013
2012/2013: Bearbetningscentra nr 2 flyttas till Stålbearbetningen (bland de första i Sverige med bearbetningscentra för stål).
2013
2013: Season Isolerat introduceras på marknaden
2017
Alab fyller 50år! 2017: Vision och målsättning: De båda fabrikerna är fulla med aktivitet, lagren har flyttats utanför fabrikshuskropparna. Alab sysselsätter närmare 60 personer och omsätter närmare 150 mkr.

Vår historia

1967: Alab grundades av tre privatpersoner: Joannes Reynberg, Stig Pettersson och Per-Arne Eriksson. Man började att tillverka ett egenkonstruerat byggsystem i aluminium som döptes till "Alab Standard".
1971: Alab flyttar in i nuvarande stålproduktionsverkstaden.
1985: Det egna oisolerade inglasningssystemet "Season" utvecklas för den privata marknaden.
1989: Alab börjar tillverka stålpartier från Forster, detta görs i ett industrihus beläget 100 meter från Aluminiumfabriken. Efter några år gick vi över till Stålprofil som passade den nordiska marknaden bättre.
1990: Alabs nya fabrik för aluminiumproduktion samt kontor invigs årsskiftet 1989/1990. I den gamla fabriken 70 meter bort flyttar hjälporganisationen "Hoppets Stjärna" in.
1990: Datorer introduceras brett i verksamheten, affärssystemet Pyramid implementeras.
1991:Alab köps av Midway Holding AB med säte i Malmö.
1994: Alab förvärvar sin gamla fabrik av Hoppets Stjärna. Hit flyttar nu den expanderande stålproduktionen från industrihuset 100 meter bort samt Seasontillverkningen från de nya lokalerna där man blivit trångbodda.
1999: Som en av de första aluminiumsystembyggarna i Sverige köper man ett bearbetningscentra.
2000: Köper man en pulverlackanläggning för stål.
2006: Bearbetningscentra nr 2 köps (i princip lik som nr 1).
2012: Ett sexspindligt bearbetningscentra av transfertyp installeras (först i Norden!).
2012: Vår största order någonsin produceras: "Landsdomaren i Lund", ordervärde ca 28 mkr.
2012/2013: Bearbetningscentra nr 2 flyttas till Stålbearbetningen (bland de första i Sverige med bearbetningscentra för stål).
2013: Season Isolerat introduceras på marknaden
Alab fyller 50år! 2017: Vision och målsättning: De båda fabrikerna är fulla med aktivitet, lagren har flyttats utanför fabrikshuskropparna. Alab sysselsätter närmare 60 personer och omsätter närmare 150 mkr.

Vår hembygd

Vår hembygd

Samarbetspartners